רשימת סניפים
סניף ראשי נתניה
גנדן פאור סנטר
איזור תעשיה חדש
טלפון: 09-8353010
סניף הרצליה פיתוח
שדרות אבא אבן 2
פינת משכית 35
טלפון: 09-9565651
סניף תל אביב
מרכז ויצמן
צמוד לבית חולים איכילוב
טלפון: 03-6958888
סניף רמת אביב
קניון רמת אביב
רח איינשטיין 40
טלפון: 03-7161125
 
Main store Netanya
Power center poleg
giborey israel 5 st
tel 972-9-8353010
Herzliya pituach
Aba Eban 2
corner of maskit 35 st
tel 972-9-9565651
Tel-aviv
Weizman center
14A weizman st
tel 972-3-695888
Ramat-aviv
Ramat Aviv Mall
Einstein 40 st
tel 972-3-7161125