Stewart/Stand

Stewart/Stand

מותג ניו יורקי המתמחה בייצור ארנקי יוקרה מנרוסטה (Stainless Steel).
הנרוסטה המעובדת דקה מאוד (שליש מעובי נייר) ואין לה את הגמישות של עור, ולכן צורת הארנק נשמרת לאורך זמן.
ניתן להשיג את הארנקים במגוון שילובים.